Mecka motorcykel

Motorcross, motorcyklar och liknande är väldigt populära hos många och just farten och vinden i håret har lockat många. Det finns flera olika typer av motorintresserade och just inom motorer så är det en stor uppdelning och detta är ofta kopplat till personlig stil och musik. Motorcyklar är även mer tacksamma att skruva på än bilar och anledningen till det är många. Visserligen har bilägarna det betydligt enklare att hitta reservdelar till sin bil med hjälp av skruvat.se och en klar fördel är hur enkelt man hittar rätt del. För motorcykelmeckare så är det betydligt svårare då en motorcykel kan vara av en modell men där alla delar i stort sätt kan bytas ut mot nya och andra sorters delar.

flera guldvingar på motorcykelträffSkruva på motorcykel

Det är som sagt betydligt enklare att mecka med en motorcykel än en bil, anledningen är enkel och det är att de flesta delarna är blottade och relativt enkla att känna igen. De motorcyklar som inte ha blottade delar kan man lätt ta bort kåporna på, en guldvinge är exempelvis en motorcykel som man får ta bort kåporna på. Dessa motorcyklar finns dock i flera olika varianter och trots att guldvingen först syftade till en speciell modell från Honda så är det idag ett allmänt namn för den typen av motorcykel.

Äldre maskiner är tacksamma att bygga om och alla delar i motorn och runt om är i stort sett alltid blottad. Säkringarna kan sitta på lite olika platser, vissa tar skydd under sadeln medan andra sitter i direkt anslutning till batteriet. På äldre motorcyklar så saknas säkringar och det kan vara en bra idé att installera några för att undvika motorhaveri.