Lättare att ta MC-kort: för kvinnor!

Sedan den 1 maj detta år har Transportstyrelsen ändrat sina regler till förmån för kvinnor som nu får det lättare att ta sitt MC-kort.

Motorcykel svart bakgrundAtt åka motorcykel är ett populärt sommarnöje, det råder det ingen tvekan om och det är ett riktigt vårtecken när alla dessa motorcyklar dyker upp på vägarna, men tyvärr domineras vägarna av manliga förare – men hur kommer det sig? Svaret är enkelt. Det är svårare att som kvinna klara av körproven som krävs för att skaffa sig ett MC-kort och därför har det länge varit känt att andelen kvinnor som fått körkort för motorcykel är mindre än andelen män, men det är något som man på Transportstyrelsen vill råda bot på genom att ändra reglerna. Det är nämligen i manöverprovet som de flesta kvinnor misslyckas då man ska köra i låg hastighet vilket försvårar för kortare personer, skriver tidningen Teknikens Värld. Därför har man nu valt att skifta fokus. Istället för att allt krut ska läggas på manöverprov i låghastighet lyfter man istället fram hur bra förarna klarar trafiksäkerheten, vilket alltså är till fördel för kvinnor som generellt är kortare än män vilket gör att spelplanen nu blir jämnare mellan könen. Därför har man valt att helt och hållet stryka den del av körprovet som i folkmun benämns som ”slalombanan” och byta ut detta mot ytterligare tryck på trafiksäkerhet då det de facto sker fler olyckor i kurvor än vad det gör med motorcyklar som kör i låg hastighet.

Hur kom man fram till detta?

Anledningen till att ändra reglerna kommer sig av att Sveriges Motorcyklister länge påvisat att fler kvinnor än män klarar motorcykelkortet vilket ledde till att Statens väg- och trafikforskningsinstitut, VTI, till slut fick i uppdrag av föregående regering att faktiskt ta reda på, svart på vitt, varför det statisktiken såg ut som den gjorde vilket resulterade i en undersökning med genus perspektiv. Resultatet? Det är svårare för kortare personer att utföra manöverproven i låg fart och rent faktiskt är kvinnor mindre och kortare än män, vilket ger dem förutsättningar vid den typen av prov.